Volotea Airlines: Odškodnenie za meškanie a zrušenie letu

Nárok na odškodnenie podľa nariadenia EÚ 261/2004

Nariadenie EÚ 261/2004 je záchranným lanom pre cestujúcich, ktorí sa počas leteckej dopravy stretnú s problémami. Jednoducho povedané, ak váš let mešká, je zrušený alebo preplnený, môžete mať nárok na finančnú náhradu. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky lety, ktoré štartujú z EÚ alebo do EÚ s leteckou spoločnosťou registrovanou v EÚ. Dôležité je však pochopiť, že nie všetky situácie sú kompenzovateľné. Ak napríklad letecká spoločnosť dokáže, že meškanie alebo zrušenie letu bolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktoré nemohla ovplyvniť, odškodnenie sa neuplatní.

Ak váš let mešká alebo je zrušený, je dobré vedieť, že máte nárok na určité bezplatné služby, ako napríklad občerstvenie a ubytovanie, ak je to potrebné. A ak sa ocitnete v situácii, keď máte nárok na odškodnenie, je dobré vedieť, ako postupovať, aby bol váš nárok uznaný. Všetky potrebné informácie nájdete na našej stránke žiadosť o odškodnenie.

Odškodnenie za meškanie letu spoločnosti Volotea Airlines - kedy a ako to funguje

Ak letíte so spoločnosťou Volotea Airlines a váš let mešká viac ako tri hodiny, môžete mať nárok na odškodnenie. Je dôležité skontrolovať, či meškanie nebolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ako sú extrémne poveternostné podmienky alebo štrajky, pretože v týchto prípadoch nemáte nárok na odškodnenie. Ak však meškanie nebolo spôsobené týmito faktormi, môžete očakávať, že vám spoločnosť Volotea Airlines poskytne náhradu škody v súlade s nariadeniami EÚ.

Je tiež dôležité poznamenať, že právo na náhradu škody sa neobmedzuje len na finančnú náhradu. Máte tiež právo na informácie o meškaní a v prípade potreby na pomoc vo forme občerstvenia a ubytovania. Ak sa ocitnete v situácii, keď váš let mešká, určite sa obráťte na personál leteckej spoločnosti a požiadajte o informácie o svojich právach. A ak potrebujete ďalšiu pomoc, naša stránka meškanie letu vám poskytne všetky potrebné informácie.

Kompenzácia za zrušenie letu spoločnosti Volotea Airlines - kedy a ako to funguje

Ak spoločnosť Volotea Airlines zruší váš let, máte nárok na odškodnenie, ak vás o zrušení letu neinformovala aspoň 14 dní pred plánovaným odletom. Ak vám bola ponúknutá náhradná doprava a do cieľovej destinácie dorazíte s veľkým meškaním, môžete mať tiež nárok na odškodnenie. V tomto prípade je dôležité uschovať si všetky dokumenty týkajúce sa vášho letu, ako sú palubné lístky a potvrdenie o meškaní, ktoré môžu byť dôležité na preukázanie vášho nároku.

Ak bol váš let zrušený a neboli ste o tom včas informovaní alebo ak náhradná doprava nebola vhodná, môžete mať nárok na odškodnenie. Táto kompenzácia môže byť buď vo forme finančnej náhrady, alebo v inej forme, ktorú ponúka letecká spoločnosť, napríklad vo forme poukazov na ďalšie lety. Je dôležité vedieť, že máte právo vybrať si, či chcete finančnú náhradu alebo inú formu odškodnenia. Viac informácií o tom, čo robiť v prípade zrušeného letu, nájdete na našej stránke zrušený let.

Na akú výšku odškodnenia má cestujúci nárok?

Výška odškodnenia sa líši v závislosti od dĺžky letu a môže dosiahnuť až 600 EUR. Tu sú uvedené podrobnosti:

 • Pri letoch do 1 500 km môže byť odškodnenie až do výšky 250 EUR.
 • Pri letoch v rámci EÚ dlhších ako 1 500 km alebo pri všetkých ostatných letoch od 1 500 do 3 500 km môže byť odškodnenie až do výšky 400 EUR.
 • V prípade letov mimo EÚ dlhších ako 3500 km môže byť odškodnenie až do výšky 600 EUR.

Príklady:

 • Za let z Prahy do Barcelony (približne 1350 km) môže byť vyplatená náhrada vo výške 250 EUR.
 • Let z Prahy do Madridu (približne 1800 km) by mohol byť odškodnený sumou 400 EUR.
 • Let z Prahy do New Yorku (viac ako 6 000 km) by mohol byť kompenzovaný sumou 600 EUR.

Je dôležité poznamenať, že tieto sumy predstavujú maximálne možné odškodnenie a skutočná suma môže byť nižšia v závislosti od konkrétnych okolností vášho letu. Ak vám bude ponúknutá alternatívna doprava, ktorá vás dopraví do cieľovej destinácie s minimálnym meškaním, odškodnenie sa môže znížiť o 50 %. Viac informácií o výške odškodnenia, na ktoré môžete mať nárok, nájdete na našej stránke nárok na odškodnenie.

Kedy máte nárok na odškodnenie

Odškodnenie sa vypláca v prípade meškania letu spoločnosti Volotea Airlines o viac ako tri hodiny, jeho zrušenia alebo v prípade overbookingu. Nárok na odškodnenie však nemáte, ak:

 1. K meškaniu dôjde z dôvodu mimoriadnych okolností, ako sú prírodné katastrofy alebo štrajky.
 2. O zrušení cesty ste informovaní najmenej 14 dní pred plánovaným odchodom.
 3. Keď zmeškaný prípojný let je spôsobený vašou vlastnou vinou, napríklad ak ste prišli neskoro na letisko.

Okrem týchto situácií existujú aj ďalšie okolnosti, za ktorých nemáte nárok na kompenzáciu. Napríklad, ak váš let mešká, ale letecká spoločnosť vás o tom včas informuje a ponúkne vám alternatívnu dopravu, aby ste sa do cieľa dostali s minimálnym meškaním, nemusíte mať nárok na odškodnenie. Ďalším príkladom môže byť prípad, keď ste sa dobrovoľne vzdali svojho miesta v lietadle výmenou za určité výhody. V tomto prípade tiež nemáte nárok na odškodnenie. Viac informácií o situáciách, v ktorých nemáte nárok na odškodnenie, nájdete na našej stránke Výnimočné okolnosti.

Ako získam odškodnenie za meškanie alebo zrušenie letu spoločnosti Volotea Airlines?

Získanie odškodnenia môže byť náročné, ale máte dve možnosti:

 1. Môžete sa pokúsiť získať odškodnenie priamo prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Volotea Airlines. Tento proces môže byť časovo náročný a vyžaduje si, aby ste mali všetky potrebné dokumenty a informácie. Budete musieť vyplniť formuláre, poskytnúť dôkazy o meškaní alebo zrušení letu a možno aj komunikovať s oddelením služieb zákazníkom leteckej spoločnosti.
 2. Alebo môžete všetko nechať na nás na adrese Refundio.sk. Postaráme sa o celý proces za vás, od vyplnenia formulára až po komunikáciu s leteckou spoločnosťou. Naše služby sú navrhnuté tak, aby boli pre vás čo najpohodlnejšie a najefektívnejšie. Máme skúsenosti s vyjednávaním s leteckými spoločnosťami a poznáme všetky triky, ktoré môžu použiť, aby sa vyhli vyplateniu odškodnenia. S nami máte väčšiu šancu získať odškodnenie, na ktoré máte nárok.

Ak sa rozhodnete využiť naše služby, proces je veľmi jednoduchý. Stačí vyplniť náš online formulár, poskytnúť nám všetky potrebné informácie a dokumenty a my sa postaráme o zvyšok. Budeme vás informovať o stave vašej žiadosti a v prípade potreby vás budeme zastupovať na súde. Naše služby sú založené na princípe "no win, no fee", čo znamená, že ak pre vás nezískame odškodnenie, nič nám nezaplatíte.

Čo robiť, ak letecká spoločnosť odmietne odškodnenie?

Ak spoločnosť Volotea Airlines vašu žiadosť o odškodnenie zamietne, nezúfajte. Kontaktujte nás na adrese Refundio.sk a my vám pomôžeme. Náš tím má bohaté skúsenosti s riešením podobných situácií a urobíme všetko pre to, aby ste získali odškodnenie, na ktoré máte nárok. Stačí vyplniť náš formulár a my sa postaráme o zvyšok.

Ak ste mali oneskorený alebo zrušený let so spoločnosťou Volotea Airlines, neváhajte uplatniť svoje práva. Či už sa rozhodnete konať na vlastnú päsť alebo využijete naše služby, je dôležité vedieť, že máte možnosť získať odškodnenie, ktoré vám môže aspoň čiastočne nahradiť nepríjemnosti spojené s cestovaním.

Ktorá letecká spoločnosť zrušila váš let?

Overte svoj nárok na kompenzáciu zadarmo
Overiť