Zmeškanie nadväzujúceho letu

Pri cestovaní, nielen do vzdialených destinácií, musíte často zvoliť pre vašu cestu viac nadväzujúcich letov. Čo však robiť v situácii, keď nestihnete vinou leteckej spoločnosti váš nadväzujúci let? Zhrnutie toho, na čo máte právo a ako by ste v takejto situácii mali postupovať, sme pre vás pripravili v tomto článku. Poďme na to.

Definícia nadväzujúceho letu

O nadväzujúci let ide v prípade, že musíte na svojej ceste do cieľovej destinácie prestúpiť na ďalší let. Vaša cesta sa teda skladá z viac ako jedného priameho letu.

V takom prípade je zásadné, či ste si vašu cestu rezervovali ako celok, teda pod jednou rezerváciou (rezervačným číslom alebo tzv. PNR) alebo ako viac samostatných letov. O jednu rezerváciu spravidla ide v prípade, že let kupujete pri jednej aerolinke. Všetky lety teda prevádzkuje jeden dopravca. V prípade, že letenky kupujete samostatne (let z Prahy do Milána napr. od Ryanairu a následný let z Milána do Atén s EasyJet), pravdepodobne pôjde o dve samostatné rezervácie.

Rovnaká situácia nastáva, ak si kupujete nadväzujúce lety od sprostredkovateľov leteniek, napr. Pelikán, Kiwi a pod. Lety zložené od dvoch rôznych aeroliniek budú veľmi pravdepodobne brané ako dve samostatné rezervácie.

No a prečo je to vlastne dôležité?

Ak postupuje vaša cesta podľa plánu, nehrá viac rezervácií takmer žiadnu rolu. Problém však nastáva v prípade, že je jeden z vašich letov narušený. Pokiaľ teda dôjde napr. k meškaniu vášho prvého letu a vy v dôsledku meškania nestihnete váš nadväzujúci let do cieľovej destinácie, otázka jednej alebo viacerých rezervácií sa stáva zásadnou.

Ak je celá vaša cesta pod jedinou rezerváciou a vy nestihnete vinou leteckej spoločnosti váš nadväzujúci let (napr. meškanie či zrušenie letu, ale aj overbooking či iné situácie), vznikajú vám práva podľa nariadenia EÚ. Najmä tak budete mať nárok na zabezpečenie náhradného letu do vašej cieľovej destinácie a za splnenia podmienok aj na kompenzáciu vo výške až 600 € na osobu.

Ak je však vaša cesta zložená z viacerých rezervácií, na tieto práva nemáte nárok. Náhradný let si teda budete musieť zaistiť sami na vlastné náklady a na finančnú kompenzáciu budete mať nárok iba v prípade, že niektorý z vašich letov bude spĺňať podmienky pre kompenzáciu za meškajúci či zrušený let.

Pre predstavu si to ešte ukážeme na príklade:

Let Praha - Miláno a nadväzujúci let Miláno - Atény. Oba lety prevádzkované aerolinkou Ryanair pod jednou rezerváciou. Prvý let je vinou aerolinky oneskorený o 2 hodiny v dôsledku čoho nestihnete nadväzujúci let do Atén.

 • vzniká vám nárok na náhradný let z Milána do Atén pri najbližšej príležitosti, a
 • v prípade príletu do Atén náhradným letom o dlhšie ako 3 hodiny oproti pôvodnému plánu aj na finančnú kompenzáciu vo výške 400 €.

Pokiaľ máte však let zakúpený pod rôznymi rezerváciami, nárok na zabezpečenie náhradného letu ani na finančnú kompenzáciu vám nevzniká. Budete si tak musieť na vlastné náklady zaistiť dopravu do cieľovej destinácie.

Kedy vzniká nárok na kompenzáciu za zmeškanie nadväzujúceho letu?

Podľa nariadenia EÚ č. 261/2004 máte právo požadovať kompenzáciu vo výške až 600 € v prípade, že:

ste zmeškali prípojný let z dôvodu meškania alebo zrušenia predchádzajúceho letu alebo odmietnutia nástupu na palubu,
vaše lety boli v rámci jednej rezervácie,
ste do cieľovej destinácie dorazili s viac ako trojhodinovým meškaním oproti plánovanému času pristátia pôvodného letu,
váš let odletel z letiska v EÚ alebo pristál na letisku v EÚ (ak ho prevádzkuje letecký dopravca so sídlom v EÚ),
ste zmeškali svoj let z viny leteckej spoločnosti.

Ak si nie ste istí, na čo máte nárok v prípade zmeškaného nadväzujúceho letu, kontaktujte nás a my vám všetko bezplatne preveríme.

Na akú kompenzáciu máte pri zmeškaní nadväzujúceho letu nárok?

Najčastejšou situáciou, kedy nestihnete váš nadväzujúci let, je meškanie predchádzajúceho letu. Tu treba myslieť na to, že nezáleží na dĺžke meškania meškajúceho letu, ale na tom, s akým meškaním sa dostanete do cieľovej destinácie (platí pre situácie, keď ide o jednu rezerváciu). Pokiaľ má váš prvý let meškanie napr. len 1 hodinu a vy kvôli tomu nestihnete prestup a náhradným letom dorazíte do cieľovej destinácie s meškaním dlhším ako 3 hodiny, nárok na kompenzáciu vám vzniká. Ak má však váš prvý let meškanie pokojne 4 hodiny, ale vy stihnete váš nadväzujúci let (mali ste na prestup dostatočný čas) alebo vám je ponúknutý náhradný let s príletom do finálnej destinácie s oneskorením menším ako 3 hodiny, nárok na finančnú kompenzáciu vám nevzniká.

Na akú čiastku máte nárok sa môžete pozrieť v nižšie uvedenej tabuľke:

Oneskorenia v cieľovej destinácii
Vzdialenosť Menej ako 3 h 3 h - 4 h Viac ako 4 hodiny alebo žiadny let
Všetky lety do 1 500 km - 250 € 250 €
Lety v rámci EÚ nad 1 500 km - 400 € 400 €
Ostatné lety medzi 1 500 a 3 500 km - 400 € 400 €
Ostatné lety nad 3 500 km - 300 € 600 €

Ako sa počíta vzdialenosť pre výpočet kompenzácie v prípade nadväzujúcich letov?

Vzdialenosť letu je dôležitá pre výpočet finančnej kompenzácie, na ktorú máte nárok pri zmeškaní nadväzujúceho letu. Keďže je dôležitá najmä cieľová destinácia vašej cesty, vzdialenosť sa počíta medzi letiskom odletu prvého z letov a letiskom v cieľovej destinácii.

V prípade letu Praha - Miláno a následne Miláno - Atény bude vzdialenosť počítaná medzi letiskom v Prahe a letiskom v Aténach. To, že bude meškať alebo sa zruší let z Prahy do Milána nehrá pre výpočet kompenzácie rolu a v prípade, že do cieľovej destinácie dorazíte o viac ako 3 hodiny neskôr budete mať nárok na 400 EUR (vzdialenosť Praha - Atény je viac ako 1 500 km) . To všetko však platí pre jednotnú rezerváciu, ako sme vysvetlili vyššie.

Na čo ďalšie máte v prípade zmeškania nadväzujúceho letu nárok?

Ako sme už uviedli vyššie, náhradný let a finančná kompenzácia nie je to jediné, na čo máte v prípade zmeškania nadväzujúceho letu nárok. Okrem toho máte ďalej nárok napr. na:

 • občerstvenie (väčšinou vo forme poukazu na jedlo v primeranej hodnote na letisku), a
 • ubytovanie v hoteli v prípade, že ste nútení čakať cez noc.

Výnimky – kedy vám nárok na kompenzáciu za zrušený let nevzniká?

Jednoducho povedané, na kompenzáciu máte vždy nárok iba v prípade, že narušenie vašej cesty spôsobila situácia, za ktorú je zodpovedná letecká spoločnosť. Pokiaľ je situácia spôsobená vinou aerolinky a sú splnené potrebné podmienky, vzniká vám nárok na kompenzáciu.

Pokiaľ však váš let meškal alebo bol zrušený z dôvodu tzv. mimoriadnej okolnosti, letecká spoločnosť nemá povinnosť vám finančnú kompenzáciu vyplatiť. Pozor, na vrátenie ceny letenky (alebo náhradný let) a ubytovanie v prípade oneskorenia cez noc, máte právo vždy. Teda bez ohľadu na to, či išlo o mimoriadnu okolnosť alebo nie. Mimoriadne okolnosti sa vzťahujú iba na finančnú kompenzáciu. Ide napríklad o situácie ako je:

 • nepriaznivé počasie – poveternostné podmienky;
 • štrajk zamestnancov letiska alebo letových dispečerov;
 • porucha letového radaru;
 • núdzové situácie;
 • mimoriadne udalosti na letisku (teroristické útoky, požiare, sabotáže, nahlásenie bomby);
 • politické nepokoje;
 • a iné výnimočné situácie.

Nie vždy však ide o mimoriadnu okolnosť. Technická porucha lietadla bude napr. vo väčšine prípadoch považovaná za okolnosť, za ktorú nesie zodpovednosť letecká spoločnosť a vám tak nárok na finančnú kompenzáciu vzniká.

Ak letecká spoločnosť zamietla vašu žiadosť o odškodnenie z dôvodu mimoriadnych okolností, napíšte nám a my situáciu preveríme a pokúsime sa vás aj tak odškodniť.

Na kompenzáciu za zmeškanie nadväzujúceho letu nemáte právo taktiež vtedy, keď nie je splnená podmienka jednotnej rezervácie (viď vššie).

Čo robiť v prípade, že nestihnete nadväzujúci let?

Dôležité je neprepadať panike. Pred cestou si odfoťte palubné letenky alebo si ich nahrajte do telefónu. Skúste zistiť na informačnej prepážke dôvod oneskorenia či zrušenia vášho letu. Zistite si na prepážke alebo pri aerolinke informácie k možnému náhradnému letu. Ak vám je ponúknutý náhradný let až nasledujúci deň, požiadajte o zaistenie hotela. Pokiaľ vám hotel ani náhradný let aerolinka nezaistí, môžete si zakúpiť všetko na vlastné náklady, ktoré vám potom aerolinka musí preplatiť. Prečítajte si, na čo máte v danej situácii nárok a kontaktujte nás prostredníctvom formulára. Všetko za vás vyriešime a do dvoch dní vám pošleme peniaze, ktoré vám prináležia.

Ako vyplniť žiadosť o kompenzáciu za zmeškanie nadväzujúceho letu?

Žiadosť o kompenzáciu môžete vyplniť dvoma spôsobmi. Môžete sa samozrejme pokúsiť s leteckou spoločnosťou dohodnúť sami a získať tak kompenzáciu za váš zmeškaný let. Alebo môžete vyplniť formulár na webe Refundio.sk a nechať celý proces kompenzácie na nás.

Nebudeme vám nič nahovárať, kompenzáciu za váš zrušený let môžete získať vlastnou cestou bez využitia našich služieb. Musíte ale počítať s tým, že celý proces získania kompenzácie môže byť zdĺhavý (všetko trvá až 12 mesiacov). Letecké spoločnosti cestujúcich ohľadom kompenzácie často ignorujú a na žiadosti odpovedajú až po mnohých urgenciách v rozpätí niekoľkých mesiacov. Celý proces je zároveň bez garancie úspechu. Vyznať sa v tom, na čo máte v prípade zmeškania letu nárok, tiež nie je úplne jednoduché. Kompenzácie sa tak nemusíte ani po dlhých mesiacoch vôbec dočkať.

Pokiaľ nechcete tento proces absolvovať, či už z dôvodu, že vám je váš čas cennejší alebo z dôvodu, že neviete, ako postupovať, môžete všetko nechať jednoducho na nás.

Vyplníte náš formulár za 5 minút, my všetko skontrolujeme a ešte v ten istý deň sa vám ozveme s ponukou odškodnenia. Následne vybavíme kompenzáciu za váš let a ak je to možné, pošleme vám kompenzáciu vopred. Žiadne čakanie, žiadny stres a hlavne istota, že získate odškodnenie. Táto suma vám totiž zostáva aj v prípade, že sa nám nepodarí spor vyhrať.

Žiadajte až 600 EUR za oneskorený alebo zrušený let.

Najčastejšie otázky v súvislosti so zmeškaním nadväzujúceho letu

Z dôvodu meškania letu som nestihol prestúpiť na nadväzujúci let. Aerolinka mi ponúkla náhradný let. Mám nárok aj na finančnú kompenzáciu?

Áno. V prípade splnenia podmienok (viď Na akú kompenzáciu máte nárok?) máte právo nie len na zaistenie náhradnej dopravy do cieľovej destinácie, ale aj na finančnú kompenzáciu až 600 EUR na osobu.

Ako zistím, či bol môj let pod jednou rezerváciou?

Číslo rezervácie (tzv. PNR) nájdete na letenke alebo na potvrdení o rezervácii letu. Táto informácia by vám zároveň mala byť poskytnutá pred nákupom leteniek. Pokiaľ letenky kupujete ako súčasť zájazdu od cestovnej kancelárie, túto informáciu by vám mala cestovná kancelária po vyžiadaní oznámiť.

Môj let bol narušený z dôvodu zlého počasia, mám na kompenzáciu nárok?

Bohužiaľ nie. Zlé počasie je považované za mimoriadnu okolnosť, za ktorú nenesie letecká spoločnosť zodpovednosť. Na finančnú kompenzáciu vám teda nárok nevzniká, ale na vrátenie ceny letenky alebo náhradný let a ubytovanie v hoteli či občerstvení áno, na to nezabudnite.

Aerolinka mi zamietla nárok pre mimoriadnu okolnosť. Čo môžem urobiť?

Vyplňte náš formulár. Napriek tomu, že aerolinka zamietla váš nárok, pokúsime sa s tým niečo urobiť. Nabudúce je však jednoduchšie nás kontaktovať hneď, aby ste týmto situáciám predišli.

Letenku mi kupoval zamestnávateľ, letel som na pracovnú cestu. Mám aj tak nárok na kompenzáciu za zmeškanie nadväzujúceho letu?

Áno. Je jedno, či kupoval letenku váš zamestnávateľ alebo vy, dôležité je, kto daným letom letel alebo mal letieť. Nárok na kompenzáciu vám tak vzniká v rovnakej výške ako by ste leteli na dovolenku s rodinou.

Zmeškanie nadväzujúceho letu v leteckej spoločnosti

Postup jednotlivých leteckých spoločností sa môže v niektorých ohľadoch mierne líšiť. Vyberte si leteckú spoločnosť, ktorej sa vaša cesta týka, a zistite, ako získať náhradu za zmeškaný let.

Overte svoj nárok na kompenzáciu zadarmo
Overiť