Chcete získať kompenzáciu za meškajúci či zrušený let spoločnosti Air France vo výške až 600 eur? Ukážeme vám, ako na to!

Ak ste nedávno cestovali s leteckou spoločnosťou Air France a váš let nečakane meškal alebo bol dokonca zrušený, môžete mať nárok na odškodnenie až do výšky 600 EUR podľa nariadenia EÚ č. 261/2004. V tomto článku sme pre vás spísali informácie o tom, v ktorých prípadoch máte nárok na odškodnenie, na akú sumu a ako si nárok na odškodnenie uplatniť.

Ako rieši meškanie alebo zrušenie letu spoločnosti Air France nariadenie EÚ 261/2004?

Nariadenie EÚ 261/2004 bolo prijaté za účelom kompenzácie cestujúcich v leteckej doprave, ktorých let bol významným spôsobom narúšený. Takýmto narušením chápeme omeškanie letu pri príchode do cieľovej destinácie presahujúce 3 hodiny, zrušenie letu, odmietnutie nástupu na palubu lietadla (overbooking) a zmeškanie nadväzujúceho letu (zakúpeného pod jednou rezerváciou).

Dotknuté Nariadenie najmä garantuje cestujúcim, ktorí boli narušeným letom dotknutí, finančnú kompenzáciu vo výške od 250 do 600 eur. Konkrétna výška kompenzácie závisí od vzdialenosti, ktorú narušený let prekonal, resp. mal prekonať.

Ako sa nariadenie EÚ 261/2004 vzťahuje na lety spoločnosti Air France?

Air France je letecká spoločnosť so sídlom v krajine EÚ, tým pádom sa Nariadenie EÚ 261/2004 vzťahuje na všetky jej lety. Nárok na odškodnenie podľa nariadenia EÚ 261/2004 máte od spoločnosti Air France v nasledujúcich prípadoch:

1. Meškanie letu najmenej 3 hodiny: Ak váš let naberie meškanie viac ako 3 hodiny, pričom toto nie je spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, máte nárok na náhradu škody vo výške 250, 400 alebo 600 EUR, v závislosti od vzdialenosti letu.

2. Zrušenie letu: Ak bol váš let so spoločnosťou Air France zrušený a tá vás o tom informovala menej ako 14 dní pred plánovaným odletom, máte taktiež nárok na kompenzáciu v zmysle nariadenia EÚ 261/2004. Výška náhrady je rovnaká ako v prípade meškania letu a závisí od vzdialenosti  zrušeného letu.

Aj v tomto prípade musí ísť o chybu na strane spoločnosti Air France. Ak bol váš let zrušený z dôvodu zlého počasia alebo iných mimoriadnych okolností, nemáte nárok na náhradu škody.

3. Odmietnutie nástupu na palubu (overbooking): Ak vás personál spoločnosti Air France odmietne nastúpiť na palubu z dôvodu preplnenia, pričom nejde o dobrovoľné vzdanie sa miesta, máte

4. Zmeškanie nadväzujúceho letu: Ak ste zmeškali prípojný let z dôvodu meškania alebo zrušenia letu, máte nárok na odškodnenie ako v predchádzajúcich prípadoch. Viac informácií nájdete v samostatnom článku tu.

Mimoriadne okolnosti vylučujúce vzniku nároku na kompenzáciu

Mimoriadne okolnosti, ktoré letecká spoločnosť nemôže ovplyvniť, vylučujú vznik nároku na odškodnenie a letecká spoločnosť nie je povinná vám odškodnenie vyplatiť. Patria sem situácie, ako sú extrémne počasie, v ktorom lietadlo nemôže let vykonať bezpečne, politická nestabilita alebo štrajky, ktoré majú vplyv na letovú prevádzku.

Akú sumu môžem očakávať za oneskorený let Air France?

Výška finančnej kompenzácie nezáleží na tom, či bol váš let oneskorený, zrušený alebo vám bol odmietnutý nástup do lietadla. Pri určovaní sumy, na ktorú máte nárok je dôležitá vzdialenosť medzi letiskami, ako aj výsledná dĺžka meškania, s ktorým ste sa dostali do cieľovej destinácie.

V prípade letov so vzdialenosťou do 1 500 kilometrov môžu cestujúci získať odškodnenie až do výšky 250 EUR. V prípade dlhších letov s dĺžkou od 1 500 do 3 500 kilometrov si môžete nárokovať až 400 EUR. V prípade letov dlhších ako 3 500 kilometrov môžete získať najviac 600 eur. Podmienkou je, že let sa musí uskutočniť medzi letiskom v EÚ a letiskom mimo EÚ. Príkladom je let z Prahy do Dubaja. Na druhej strane, v prípade letov nad 3 500 kilometrov, ale len v rámci EÚ, sa náhrada znižuje na 400 eur.

Je ešte dôležité upozorniť, že v prípade letov nad 3 500 kilometrov platí, že ak meškanie trvá 3 - 4 hodiny, letecká spoločnosť má právo znížiť odškodnenie o 50 %, čo znamená, že výška odškodnenia by bola 300 eur. Na plné odškodnenie vo výške 600 eur máte nárok len v prípade meškania dlhšieho ako 4 hodiny. Okrem toho, aby ste mali nárok na 600 eur pri lete dlhšom ako 3 500 kilometrov, musí ísť o let medzi EÚ a územím mimo EÚ. Ak teda váš let presiahne 3 500 kilometrov. ale len v rámci územia EÚ, váš nárok sa zníži na 400 eur.

Ako môžem získať náhradu za meškanie alebo zrušenie letu Air France?

Existuje niekoľko spôsobov, ako riešiť situáciu narušeného letu. Môžete, samozrejme, priamo kontaktovať leteckú spoločnosť Air France so žiadosťou o kompenzáciu. Z praxe je ale známe, že proces vymáhania vie byť často zdĺhavý.  Letecké spoločnosti často odmietajú komunikovať a robia všetko pre to, aby sa vyplateniu kompenzácie vyhli.

Preto odporúčame overiť si svoj nárok na kompenzáciu vyplnením nášho formulára. My následne zistíme dôvod prerušenia letu a obrátime sa na spoločnosť Air France. Ak by aerolinka aj po našej žiadosti odmietala vyplatiť kompenzáciu, budeme následne prípad riešiť súdnou cestou.
Ak teda chcete rýchlo a bez obáv získať kompenzáciu za svoj meškajúci alebo zrušený let, vyplňte krátky formulár nižšie. Naši odborníci prevezmú váš prípad a všetko vyriešia za vás.

Mal váš let meškanie alebo bol zrušený? Môžete mať nárok na finančnú náhradu až do výšky 600 EUR.

Zaujímavosti o spoločnosti Air France

Vedeli ste, že aerolinka Air France je jednou z najväčších leteckých spoločností na svete? Sídli vo Francúzsku a vlastní ju spoločnosť Air France-KLM. Pred zlúčením s KLM zamestnávala 71 654 ľudí. Jej sídlo sa nachádza na medzinárodnom letisku Charlesa de Gaulla neďaleko Paríža.

Leteli ste s inou spoločnosťou? Prečítajte si, ako získať kompenzáciu

Overte svoj nárok na kompenzáciu zadarmo
Overiť