Mimoriadne okolnosti alebo prípady, keď nemáte nárok na kompenzáciu

Vo väčšine prípadov je za meškanie alebo zrušenie letu zodpovedná letecká spoločnosť, ktorá ho spôsobila. Nariadenie EÚ č. 261/2004 však stanovuje situácie, v ktorých je letecký dopravca oslobodený od zodpovednosti. Ide o tzv. mimoriadne okolnosti, ktorým letecká spoločnosť nemohla zabrániť, ani keby prijala všetky primerané opatrenia. Pre cestujúceho to znamená, že sa síce môže pokúsiť žiadať o náhradu škody, no letecká spoločnosť nie je povinná ju vyplatiť. 

Zoznam konkrétnych situácií, ktoré podľa nariadenia EÚ spadajú pod pojem "mimoriadne okolnosti", je len orientačný, takže vždy pôjde o individuálne posúdenie konkrétnej situácie. Hlavným zdrojom poznatkov o tejto otázke je však judikatúra Súdneho dvora EÚ (ďalej len "SDEÚ"). Za posledných niekoľko rokov vydal SDEÚ niekoľko rozhodnutí týkajúcich sa mimoriadnych okolností, ktoré spôsobili meškanie alebo zrušenie letu. V tomto článku sú preto uvedené najčastejšie situácie, s ktorými sa môžete v rámci vášholetu stretnúť.

Mimoriadne okolnosti podľa nariadenia EÚ

Nárok na kompenzáciu nevzniká pri každom prerušení letu. Letecká spoločnosť vám preto môže odmietnuť vyplatiť odškodnenie, aj keď bol váš let zrušený alebo meškal viac ako 3 hodiny po plánovanom pristátí. Medzi hlavné mimoriadne okolnosti, kvôli ktorým vás letecký dopravca nie je povinný odškodniť, patria tieto:

  • poveternostné podmienky
  • politická nestabilita
  • bezpečnostné riziká
  • nedostatočná bezpečnosť letu
  • porucha letového radaru mimo kontroly leteckej spoločnosti
  • mimoriadne udalosti na letisku, ako je teroristický útok, požiar, nahlásená bomba apod.
  • štrajk personálu letiska alebo riadenia letovej prevádzky
  • iné núdzové a výnimočné situácie

V prípade poveternostných podmienok a nepriaznivého počasia je dôležitá intenzita, ktorá sa vždy posudzuje individuálne. Silný dážď alebo slabá búrka nemusia v niektorých situáciách ovplyvniť let. Ak je však sprevádzaná napríklad nárazovým vetrom, riadenie letovej prevádzky môže rozhodnúť o nepovolení vzletu lietadla alebo o odložení letu.

Uvedený zoznam mimoriadnych okolností je orientačný a postupne sa rozširuje na základe praxe SDEÚ, ktorý berie do úvahy aj ďalšie situácie, ktoré by potenciálne mohli byť klasifikované ako mimoriadne okolnosti. Na niektoré z nich sa pozrieme nižšie. Ak hľadáte informácie o odmietnutí nástupu do lietadla, tzv. overbookingu, prečítajte si náš samostatný článok.

Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie

SDEÚ vo všetkých svojich rozhodnutiach o nároku na náhradu škody za prerušenie letu vychádza z článku 5 ods. 3 nariadenia č. 261/2004. Podľa neho je letecká spoločnosť oslobodená od povinnosti zaplatiť finančnú náhradu, ak preukáže, že zrušenie alebo meškanie letu bolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým nebolo možné zabrániť ani pri prijatí všetkých primeraných opatrení. SDEÚ prijal dve základné pravidlá, ktoré musia byť súčasne splnené, aby sa okolnosť ovplyvňujúca danú situáciu mohla kvalifikovať ako "mimoriadna". Okolnosť sa musí týkať udalosti, ktorá po prvé nie je súčasťou bežnej činnosti leteckého dopravcu a po druhé, vzhľadom na svoju povahu alebo pôvod je mimo jeho kontroly. Na to, aby mal cestujúci nárok na náhradu škody za zrušený alebo meškajúci let, stačí, aby nebolo splnené jedno z týchto kritérií.

Štrajk - kedy mám nárok na odškodnenie a kedy nie?

Otázka štrajkov je v súvislosti s mimoriadnymi okolnosťami jednou z najdiskutovanejších. Vo všeobecnosti sa štrajky v nariadení EÚ uvádzajú v zozname udalostí, ktoré možno klasifikovať ako mimoriadne okolnosti. SDEÚ však vydal niekoľko kľúčových rozhodnutí, v ktorých sa uvádza, ktoré štrajky sú mimoriadnymi okolnosťami a ktoré nie.

Štrajk pilotov a zamestnancov leteckých spoločností

Štrajk pilotov alebo zamestnancov leteckej spoločnosti považuje SDEÚ za situáciu, za ktorú je zodpovedná letecká spoločnosť. Ak je váš let prerušený v dôsledku štrajku, ktorý vyhlásili priamo piloti alebo iní zamestnanci dopravcu alebo odborový zväz zamestnancov dopravcu, cestujúci majú nárok na odškodnenie.

Ide o veľmi dôležité rozhodnutie, v ktorom sa uvádza, že za takúto situáciu je zodpovedný letecký dopravca, preto tento typ štrajku neklasifikujeme ako mimoriadnu okolnosť.

Štrajk personálu letiska alebo riadenia letovej prevádzky

Štrajk zamestnancov letiska sa na rozdiel od štrajku zamestnancov leteckej spoločnosti považuje za mimoriadnu okolnosť. Ak je váš let prerušený z dôvodu takéhoto štrajku, nemáte, žiaľ, nárok na odškodnenie. Súdny dvor EÚ sa teda celkom logicky rozhodol oddeliť tieto dve situácie a v prípade štrajku zamestnancov letiska alebo pracovníkov riadenia letovej prevádzky dopravca nenesie zodpovednosť, pretože situáciu nemôže nijako ovplyvniť. Cestujúci sa tak počas svojich ciest mohli v posledných rokoch stretnúť s viacerými štrajkami, napr. zamestnancov letiskovej obsluhy batožiny (baggage handling service). Najčastejším štrajkom je však tzv. ATC strike, ktorý ovplyvňuje leteckú dopravu na celom území. Letecké spoločnosti zvyčajne nemôžu v týchto situáciách nič urobiť a nie sú povinné odškodniť cestujúcich za zrušenie alebo meškanie letu alebo zmeškanie nadväzujúceho letu.

Technická porucha lietadla - v ktorých situáciách mám nárok na náhradu škody?

SDEÚ rozlišuje medzi okolnosťami, ktoré vyplývajú z činností leteckej spoločnosti (interné) a okolnosťami, ktoré vznikajú nezávisle od činností leteckej spoločnosti (externé). Vonkajšie okolnosti sa takmer vždy považujú za mimoriadne okolnosti. Sú spôsobené buď prírodnými udalosťami, alebo konaním tretích strán.

V prípade technických porúch je potom dôležité, či ide o poruchu, ktorá vznikla na lietadle v dôsledku jeho nedostatočnej údržby alebo počas údržby, alebo o poruchu, ktorá bola mimo kontroly leteckého dopravcu. Ak technický problém vznikne počas údržby a je napríklad dôsledkom bežného opotrebovania lietadla, ide o situáciu, za ktorú zodpovedá letecký dopravca a za ktorú majú cestujúci v prípade zrušenia alebo meškania letu nárok na náhradu.

Ak je však technická porucha spôsobená situáciou, ktorú letecká spoločnosť nemohla predvídať alebo ktorej nemohla zabrániť, ide o mimoriadnu okolnosť, za ktorú dopravca nezodpovedá, a preto sa náhrada škody nevypláca.

Zrážka s vtákom - môžem žiadať o odškodnenie?

Zrážka s vtákom je jedným z najčastejších dôvodov, prečo vám letecká spoločnosť zamietne žiadosť o odškodnenie. Súdny dvor EÚ rozhodol, že ak je let oneskorený alebo zrušený z dôvodu predchádzajúceho nárazu vtáka, ktorý spôsobila technická porucha alebo nevyhnutná kontrola lietadla, nárok na finančnú náhradu nevzniká. Aj v tomto prípade ide o logické rozhodnutie, keďže letecká spoločnosť nemohla túto situáciu nijako predvídať ani očakávať.

Je však dôležité poznamenať, že letecké spoločnosti tento dôvod často zneužívajú a môže sa stať, že vám letecká spoločnosť odmietne vyplatiť odškodnenie s odvolaním sa na zrážku s vtákom, ku ktorej v skutočnosti nedošlo.

Ak Vám letecká spoločnosť zamietla Váš nárok na odškodné z dôvodu mimoriadnej udalosti, napíšte nám. Celú situáciu preveríme a pokúsime sa vám kompenzáciu aj tak vyplatiť.

Iné mimoriadne situácie

Počas cestovania sa môžete stretnúť s mnohými ďalšími situáciami, ktoré môžu spôsobiť meškanie alebo dokonca zrušenie letu. Na záver uvádzame ďalšie dve zaujímavé situácie a ich posúdenie z hľadiska nároku na odškodnenie.

Agresívne správanie cestujúcich

SDEÚ sa zaoberal aj situáciou, keď pilot lietadla musel neplánovane pristáť na inom letisku z dôvodu rušivého správania jedného z cestujúcich na palube. Posádka vyložila cestujúceho aj jeho batožinou a následne pokračovala do cieľovej destinácie. Ako možno tušíte, aj v tomto prípade pôjde o výnimočnú okolnosť, pri ktorejcestujúci nemajú nárok na odškodnenie. Letecká spoločnosť nemala nad touto situáciou žiadnu kontrolu.

Nečakané úmrtie pilota

Pomerne kontroverzným rozhodnutím v posledných rokoch je tiežodloženie alebo zrušenie letu z dôvodu choroby alebo dokonca úmrtia pilota alebo iného personálu pred odletom. SDEÚ rozhodol, že v takýchto situáciách majú cestujúci nárok na odškodnenie, pokiaľ neochorie veľký počet zamestnancov leteckej spoločnosti, čo ochromí jej prevádzku. Letecká spoločnosť preto musí mať na každom lete náhradný personál pre prípad, že by sa niečo podobné stalo, a je teda zodpovedná za akékoľvek narušenie letu. Hoci ide (našťastie) o viac-menej výnimočnú situáciu, ktorú je vždy potrebné posudzovať individuálne, v takomto prípade by ste mali mať nárok na odškodnenie.

Prehľad jednotlivých leteckých spoločností, s ktorými sa môžete stretnúť

Jednotlivé letecké spoločnosti môžu mať v niektorých prípadoch odlišné postupy. Ak vidíte leteckú spoločnosť, ktorá prevádzkovala váš let, v zozname nižšie, môžete si prečítať konkrétny článok o tom, ako získať odškodnenie.

Overte svoj nárok na kompenzáciu zadarmo
Overiť