Pomoc pri kompenzácii za zrušený alebo meškajúci let poľskej spoločnosti LOT. Na čo mám nárok?

Letecká spoločnosť LOT sprostredkúva lety do viac ako 80 miest. Vďaka jej rozsiahlej sieti letov sa dostanete aj do tých najodľahlejších kútov sveta, od starého kontinentu až po Blízky východ, Áziu a Severnú Ameriku. Ak Váš let odštartoval alebo mal prestup na jednom z poľských letísk, z letísk iných krajín Európy, alebo dokonca aj z Kanady, je možné, že ste leteli práve s touto spoločnosťou.

Čo v prípade, keď môj let spoločnosťou LOT bol prerušený? A čo to vlastne znamená?

Spojenie “Prerušenie letu” je veľmi dôležité pri posudzovaní nároku na kompenzáciu. Označuje situácie, pri ktorých let neprebieha podľa plánu, čo spôsobuje cestujúcim nepríjemnosti. Toto prerušenie letu môže mať niekoľko foriem vrátane zrušeného letu, meškajúceho letu, či odmietnutia nástupu na palubu lietadla (tzv. overbooking). Nižšie je detailnejšie rozpísaná každá z týchto situácií.

Zrušený let

 • k zrušeniu letu dochádza vtedy, keď sa letecká spoločnosť rozhodne zrušiť plánovaný let a cestujúcim musí poskytnúť náhradné riešenie cesty. Príčinou môžu byť prevádzkové problémy, mimoriadne okolnosti alebo nedostatok cestujúcich na konkrétnej trase. Aby ste si mohli u spoločnosti LOT nárokovať finančnú kompenzáciu, musí byť zrušenie letu oznámené menej ako 14 dní pred plánovaným odletom.

Meškajúci let

 • k meškaniu letu dochádza vtedy, keď sa odlet alebo prílet letu odloží, často v dôsledku rôznych faktorov, ako sú poveternostné podmienky, technické problémy alebo preťaženie leteckej dopravy. Cestujúci môžu byť nútení čakať na letisku dlhší čas. Niekedy sa čakanie môže natiahnuť na niekoľko hodín alebo dokonca aj na celú noc. V takom prípade máte od leteckej spoločnosti nárok nielen na zabezpečenie či preplatenie jedla a nápojov (čo je povinná poskytnúť už pri meškaní nad 2 hodiny), ale aj ubytovania a dopravy. Nárok na finančnú kompenzáciu vzniká vtedy, keď let pristál v cieľovej destinácii s viac ako 3-hodinovým meškaním.

Odmietnutie nástupu na palubu

 • overbooking (v preklade nadmerná rezervácia) nastáva vtedy, keď letecká spoločnosť predá viac leteniek, ako je voľných miest v lietadle. To môže viesť k tomu, že cestujúcim je nedobrovoľne odmietnutý nástup na palubu a sú nútení ísť na neskorší let. Za overbooking sa nepovažuje dobrovoľné vzdanie sa miesta, či odmietnutie nástupu na palubu z dôvodu nevhodného správania sa cestujúceho.

Kedy mám podľa nariadenia EÚ 261/2004 nárok na odškodnenie a kedy nie?

Existujú situácie spôsobujúce prerušenie letu, ktorým mohla aerolinka LOT predísť, ale neučinila tak, preto má povinnosť vyplatiť cestujúcim kompenzáciu. V niektorých prípadoch sú situácie, ktorým, naopak, nebolo možné zabrániť - tie sú podľa nariadenia EÚ klasifikované ako takzvané Mimoriadne okolnosti. V týchto prípadoch cestujúcim nárok na kompenzáciu nevzniká. Nižšie je napísaných niekoľko príkladov týchto situácií.

 • Zlé poveternostné podmienky
 • Nestabilná politická situácia
 • Technická porucha, ktorej letecká spoločnosť nemohla zabrániť
 • Štrajk zamestnancov letiska
 • Bezpečnostné riziká
 • Teroristický útok, požiar, nahlásená bomba a pod.
 • Iné núdzové alebo výnimočné situácie
 • A ďalšie…

Ako môžem získať kompenzáciu za prerušený let spoločnosti LOT?

Z našej praxe vieme, že aerolinky buď vôbec neoznámia dôvod prerušenia letu, alebo dokonca cestujúcim podajú nepravdivé informácie.

Preto najlepším spôsobom, ako si overiť, či skutočne máte nárok na kompenzáciu je vyplnením nášho formulára. My dôvod prerušenia letu preveríme a skontaktujeme sa so spoločnosťou LOT. Ak budú stále podávať klamlivé informácie a kompenzáciu nebudú chcieť vyplatiť, prípad budeme riešiť súdnou cestou.

Samozrejme, môžete kontaktovať aerolinku priamo vyplnením formulára na jej stránke. Je ale možné, že vám stále nebude chcieť nárok uznať, bude podávať zavádzajúce informácie, so zákazníckou podporou si vymeníte desiatky e-mailov a telefonátov a úspech získania kompenzácie bude napriek tomu stále neistý.

Najdôležitejšie na záver - koľko EUR dostanem, ak spĺňam všetky uvedené podmienky?

Na našich stránkach sa uvádza, že môžete získať kompenzáciu do výšky 600 EUR. Výšku kompenzácie ovplyvňuje niekoľko faktorov, ako napríklad skutočnosť, či má prevádzkovateľ daného prerušeného letu sídlo v Európskej únii. Aká teda bude výška kompenzácie za prerušený let poľskej spoločnosti LOT, ktorá má sídlo vo Varšave?

250 EUR / cestujúci

 • pokiaľ vzdialenosť medzi letiskami je do 1 500 km

400 EUR / cestujúci

 • ak vzdialenosť medzi letiskami je od 1 500 km do 3 500 km
 • alebo ak vzdialenosť medzi letiskami je nad 3 500 km a obe letiská sa nachádzajú na území EÚ

600 EUR / cestujúci

 • vzdialenosť medzi letiskami je nad 3 500 km a jedno letisko je v EÚ a druhé mimo EÚ

V poslednom prípade si aerolinka LOT môže podľa nariadenia EÚ uplatniť nárok na zníženie odškodného o 50 %, pokiaľ let meškal od 3 do 4 hodín, čiže na 300 EUR.

Mal váš let meškanie alebo bol zrušený? Môžete mať nárok na finančnú náhradu až do výšky 600 EUR.

Neletel som spoločnosťou LOT. Platia pri iných aerolinkách rovnaké podmienky?

V našich ďalších článkoch zistíte, ako získať odškodnenie, ak váš let prevádzkovala iná letecká spoločnosť:

Overte svoj nárok na kompenzáciu zadarmo
Overiť