Kompenzácia za meškanie alebo zrušenie letu spoločnosti Wizz Air. Získajte odškodnenie až do výšky 600 EUR!

Cestovali ste nedávno so spoločnosťou Wizz Air a váš let nečakane meškal alebo bol dokonca zrušený? Ak áno, môžete mať podľa nariadenia EÚ č. 261/2004 nárok na odškodnenie až do výšky 600 EUR. Preto sme pre vás pripravili tento článok, kde zistíte, v ktorých prípadoch máte nárok na odškodnenie, na akú sumu máte nárok a čo robiť, ak vám spoločnosť Wizz Air odmietne odškodnenie vyplatiť. Ukážeme vám aj jednoduchý spôsob, ako kompenzáciu od spoločnosti Wizz Air získať.

Meškanie alebo zrušenie letu spoločnosti Wizz Air? Pozrime sa, čo hovorí nariadenie EÚ 261/2004

Letecká doprava sa stala neoddeliteľnou súčasťou nášho moderného života a spája ľudí po celom svete. Keď však dôjde k narušeniu leteckej dopravy v podobe meškania alebo zrušenia letu, spôsobuje to cestujúcim značné komplikácie. Nehovoríme len o dlhom čakaní na letisku, ale predovšetkým o frustrácii z narušených plánov. 

S cieľom predchádzať týmto problémom a chrániť práva cestujúcich vydala Európska únia nariadenie č. 261/2004. V tomto nariadení sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa náhrad a pomoci cestujúcim v prípade odmietnutia nástupu na palubu, zrušenia alebo meškania letu.

Ako sa nariadenie EÚ 261/2004 vzťahuje na lety spoločnosti Wizz Air?

Podľa nariadenia EÚ 261/2004 máte nárok na odškodnenie od spoločnosti Wizz Air v nasledujúcich prípadoch:

1. Meškanie letu najmenej 3 hodiny: Ak váš let mešká viac ako 3 hodiny a toto meškanie nie je spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, máte nárok na náhradu škody vo výške 250 až 600 EUR, v závislosti od vzdialenosti letu.

2. Zrušenie letu: V prípade zrušenia letu máte nárok na vrátenie peňazí, ak vás spoločnosť Wizz Air informovala o zrušení menej ako 14 dní pred plánovaným dátumom odletu. Výška náhrady je rovnaká ako v prípade meškania letu a závisí od vzdialenosti letu a dĺžky meškania pri prílete do cieľovej destinácie.

3. Odmietnutie nástupu na palubu (overbooking): Ak vám je personálom spoločnosti Wizz Air odmietnutý nástup na palubu z dôvodu preplnenia a nejde o dobrovoľné vzdanie sa miesta, máte nárok na rovnakú náhradu ako v prípade meškania alebo zrušenia letu.

Dajte pozor na to, ktorá spoločnosť prevádzkuje váš let

Wizz Air sa delí na štyri spoločnosti, ktoré prevádzkujú nízkonákladové lety. Sú to Wizz Air Hungary, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi a Wizz Air UK. Hoci sa môže zdať, že táto skutočnosť nie je pre posúdenie nároku na náhradu škody relevantná, opak je pravdou. Ako sa uvádza nižšie, nárok na odškodnenie je možné podľa nariadenia EÚ posúdiť len vtedy, ak let vzlietol z letiska alebo pristál na letisku nachádzajúcom sa v EÚ,a zároveň len v prípade, že ho prevádzkovala letecká spoločnosť so sídlom v EÚ. Sídlo leteckej spoločnosti preto zohráva významnú úlohu pri posudzovaní, či máte nárok na odškodnenie.

Preto sme pre vás pripravili vzorové situácie:

Odlet Prílet Spoločnosť Nárok podľa 261/2004
Bratislava Barcelona Wizz Air Hungary Áno
Miláno Abu Dhabi Wizz Air Abu Dhabi Áno
Dubaj Viedeň Wizz Air Malta Áno
Dubaj Viedeň Wizz Air Abu Dhabi Nie

Zrušený let spoločnosti Wizz Air - kedy mám nárok na náhradu škody?

Ak je váš let neočakávane zrušený, máte nárok na vrátenie zaplatenej ceny letenky alebo vám spoločnosť Wizz Air musí ponúknuť náhradný let. Na to máte nárok vždy, bez ohľadu na dôvod zrušenia letu. Môžete však mať nárok aj na finančnú kompenzáciu. Na to, aby ste si mohli uplatniť nárok na odškodnenie od spoločnosti Wizz Air, musia byť splnené dve základné podmienky:


1. Chyba musí byť na strane leteckej spoločnosti: nemôže ísť o zrušenie letu v dôsledku mimoriadnych okolností, ako je napríklad zlé počasie.
2. Zrušenie letu vám musí byť oznámené menej ako 14 dní pred plánovaným letom.

Viac informácií o tejto problematike nájdete v článku Odškodnenie za zrušený let na našej webovej stránke Refundio.sk.

Oneskorený let spoločnosti Wizz Air - v ktorých prípadoch mám nárok na odškodnenie?

V prípade meškania letu je situácia podobná ako v prípade zrušeného letu. Letecká spoločnosť je povinná poskytnúť vám počas čakania na meškajúci let občerstvenie (buď si môžete nechať spätne vyplatiť peniaze minuté na stravu v hodnote zodpovedajúcej dĺžke čakania, alebo vám spoločnosť Wizz Air poskytne poukážku). Ak sa čakanie na váš let predĺži aj cez noc, spoločnosť Wizz Air je povinná vám zdarma poskytnúť ubytovanie v hoteli vrátane bezplatného transferu na letisko. 

Okrem tejto kompenzácie máte nárok na finančnú náhradu podobne ako  v prípade zrušených letov. Na to, aby ste si mohli uplatniť nárok na odškodnenie od leteckej spoločnosti, musia byť splnené dve podmienky:


1. Váš let musí natoľko meškať, že do cieľovej destinácie dorazíte s viac ako trojhodinovým meškaním: Nezáleží na tom, ako neskoro lietadlo odštartuje, ale kedy pristane v cieľovej destinácii.

2. Chyba musí byť na strane leteckej spoločnosti: Ak sa let oneskorí z dôvodov, ktoré spoločnosť Wizz Air nemôže ovplyvniť, právo na náhradu škody sa neuplatní.

Viac informácií o podmienkach nároku na odškodnenie za oneskorenie letu nájdete na našej webovej stránke. V tomto článku si môžete prečítať o kompenzácii za zmeškanie nadväzujúceho letu.

Na akú sumu mám nárok v prípade prerušenia letu?

Výška kompenzácie sa líši v závislosti od vzdialenosti letu a dĺžky meškania. Pri letoch do 1 500 km majú cestujúci nárok na 250 EUR. Pri letoch od 1 500 do 3 500 km je odškodnenie 400 EUR. Pri letoch nad 3 500 km, ktoré sa uskutočňujú medzi letiskom v EÚ a letiskom mimo EÚ, môžu cestujúci žiadať až 600 EUR. 

Pri letoch nad 3 500 km však platí, že ak meškanie trvá 3 - 4 hodiny, má letecká spoločnosť právo znížiť odškodnenie o 50 %, teda na 300 €. Na plné odškodnenie vo výške 600 € máte tým pádom nárok len v prípade meškania dlhšieho ako 4 hodiny.


Mimoriadne okolnosti, kedy nárok na kompenzáciu nevzniká

Nie vždy sa stáva, že let mešká viac ako 3 hodiny a vy máte nárok na finančnú náhradu. V prípadoch, keď je let prerušený z dôvodu tzv. mimoriadnych okolností, ktoré letecká spoločnosť nemôže ovplyvniť, nemáte nárok na odškodnenie a letecká spoločnosť nie je povinná vám odškodnenie vyplatiť. Patria sem situácie, ako sú extrémne poveternostné podmienky, bezpečnostné riziká, politická nestabilita alebo štrajky, ktoré majú vplyv na letovú prevádzku. V takýchto prípadoch vám spoločnosť Wizz Air nemusí vyplatiť žiadne odškodnenie.

Ako môžem získať náhradu za meškanie alebo zrušenie letu spoločnosti Wizz Air?

Kompenzáciu si môžete vždy dohodnúť priamo so spoločnosťou Wizz Air prostredníctvom jej webových stránok. Letecká spoločnosť posúdi vašu žiadosť o odškodnenie a zvyčajne vám zašle rozhodnutie v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov. Žiaľ, často sa stáva, že letecká spoločnosť vašu žiadosť o odškodnenie zamietne. V takom prípade sa môže stať, že strávite týmto procesom niekoľko týždňov a navyše bez úspešného výsledku v podobe pripísania peňazí na váš účet.

Ak však nechcete tráviť svoj voľný čas posielaním e-mailov a telefonovaním na zákaznícku podporu spoločnosti Wizz Air s neistým výsledkom, môžete svoj prípad odovzdať odborníkom, ktorí sa o všetko postarajú. Naši kolegovia komunikujú so spoločnosťou na dennej báze, takže sú s celým procesom oboznámení. Vašu sumu odškodnenia dostanete v krátkom čase. Okrem toho spoločnosť Refundio vypláca odškodnenie vopred, ak je to možné. Takto máte čiastku okamžite na svojom účte bez rizika a bez čakania. 

Ak máte záujem o kompenzáciu, stačí vyplniť krátky formulár a potom sa už nemusíte o nič starať. Skontaktujeme sa so zástupcom leteckej spoločnosti a získame pre vás odškodnenie, a to buď zmierom, alebo súdnou cestou.

Ak máte záujem o kompenzáciu, stačí vyplniť krátky formulár a potom sa už nemusíte o nič starať. Skontaktujeme sa so zástupcom leteckej spoločnosti a získame pre vás odškodnenie, a to buď zmierom, alebo súdnou cestou.

Čo robiť v prípade, ak vám spoločnosť Wizz Air odmietne vyplatiť náhradu škody?

Nezúfajte! Ak vám letecká spoločnosť odmietla vyplatiť náhradu za váš prerušený let, stále sa vám pokúsime pomôcť. Naši právnici bezplatne posúdia váš let a najmä dôvody, pre ktoré letecká spoločnosť odmietla vyplatiť odškodnenie. Vo väčšine prípadov dokážeme pre klientov získať odškodnenie aj po tom, čo letecká spoločnosť ich nárok zamietla. Vždy je však lepšie nás najprv kontaktovať, aby sme týmto situáciám mohli predísť.

Ako môže vyzerať proces získania odškodnenia si môžete pozrieť v nasledujúcom videu:

Zaujímavosti o spoločnosti Wizz Air

Vedeli ste, že spoločnosť Wizz Air mala v roku 2022 najdlhšie priemerné meškanie na jeden let v rámci Spojeného kráľovstva? Podľa britského úradu pre civilné letectvo (Civil Aviation Authority) meškali lietadlá spoločnosti Wizz Air v rámci Veľkej Británie a Severného Írska v priemere 46 minút a 6 sekúnd na let.

Môj let bol prerušený, ale išlo o inú leteckú spoločnosť

Overte svoj nárok na kompenzáciu zadarmo
Overiť