Let EasyJet mešká alebo je zrušený? Zistite, či spĺňate podmienky na odškodnenie.

Britská spoločnosť easyJet je jednou z najväčších európskych leteckých spoločností. S priemerným počtom 1 800 letov denne je veľmi pravdepodobné, že váš let uskutočnila táto letecká spoločnosť. Je menej pravdepodobné, že váš let mal meškanie alebo bol zrušený, ale tieto situácie sa stávajú. A ak ste mali podobnú nepríjemnú skúsenosť, tento článok je určený práve vám. 

Dozviete sa, za akých okolností môžete mať nárok na odškodnenie, ako ho môžete získať a akú sumu môžete očakávať. Poďme na to!

Pravidlá EÚ, ktorými sa stanovuje rámec na uplatnenie nároku na náhradu škody

Nariadenie EÚ č. 261/2004 zohráva dôležitú úlohu pri ochrane práv cestujúcich v prípade meškania, zrušenia alebo odmietnutia nástupu do lietadla (overbooking). Vďaka tomuto nariadeniu môžu byť cestujúci finančne odškodnení v prípadoch neočakávaného narušenia ich plánov, za ktoré je zodpovedná letecká spoločnosť. Mnohí cestujúci však o svojich právach nevedia, a preto je dôležité podrobnejšie vysvetliť obsah nariadenia EÚ č. 261/2004.

Za akých okolností mám nárok na finančnú náhradu za let spoločnosti easyJet?

EasyJet - zrušenie letu

Prvou situáciou, v ktorej má cestujúci nárok na náhradu škody, je prípad zrušeného letu. Ak sa stane, že zrušíte svoj let a spoločnosť easyJet vás o tom informuje až 14 dní pred plánovaným odletom, s najväčšou pravdepodobnosťou budete mať nárok na náhradu škody. Výnimkou môže byť prípad, keď bol let zrušený napríklad z dôvodu zlého počasia alebo štrajku letových dispečerov. Ide o výnimočné okolnosti, ktoré spoločnosť easyJet nemôže zvrátiť. V takýchto prípadoch, žiaľ, nebudete mať nárok na náhradu škody.

EasyJet - meškanie letu

Nárok na odškodnenie máte aj v prípade, že váš let v cieľovej destinácii mešká viac ako 3 hodiny. Je dôležité poznamenať, že nejde o meškanie pri vzlete, ale len pri pristátí. Môže sa teda stať, že vaše lietadlo odštartuje s 3,5-hodinovým meškaním, ale počas letu ho dobehne a výsledné meškanie bude kratšie ako 3 hodiny. Podstatné tiež je, že meškanie je spôsobené chybou na strane spoločnosti easyJet. V prípade "mimoriadnych okolností" nárok na odškodnenie nevzniká. Ak ste zmeškali prípojný let z dôvodu meškania letu, prečítajte si tento článok.

EasyJet - Overbooking 

Ďalším dôvodom na získanie finančnej kompenzácie podľa nariadenia EÚ je nadmerné rezervovanie alebo odmietnutie nástupu do lietadla z dôvodu preplnenia. Konkrétne ide o prípad, keď máte platnú letenku a prídete na letisko s dostatočným predstihom, ale zamestnanci spoločnosti easyJet vám oznámia, že vás nemôžu pustiť do lietadla, pretože nie je voľné miesto. Spoločnosť easyJet vám pravdepodobne ponúkne náhradný let, ale to neznamená, že je oslobodená od povinnosti vyplatiť vám finančnú náhradu. Podmienkou uplatnenia tohto nároku je, že cestujúci sa nevzdal dobrovoľne svojho miesta v lietadle, ale proti jeho vôli mu bol odmietnutý nástup do lietadla.

Môj let so spoločnosťou easyJet spĺňa jednu z uvedených podmienok. Ako môžem získať kompenzáciu?

Ak sa vám stala jedna z uvedených situácií, máte dve možnosti, ako získať odškodnenie. Ak nechcete stráviť hodiny písaním e-mailov a telefonovaním na zákaznícku podporu spoločnosti easyJet, môžete svoj prípad odovzdať odborníkom, ktorí vám môžu zabezpečiť odškodnenie. V spoločnosti Refundio máme s celým procesom skúsenosti, a preto vieme, ako komunikovať so zástupcami spoločnosti easyJet. Naši právnici denne pomáhajú desiatkam cestujúcich získať odškodnenie za prerušený let. Všetko, čo od vás budeme potrebovať, je vyplniť krátky formulár. Potom situáciu posúdime a pustíme sa do práce. Vy sa zatiaľ môžete venovať príjemnejším činnostiam. Odškodnenie od spoločnosti easyJet získame buď zmierom, alebo v prípade potreby súdnou cestou. Nebudeme vám účtovať ani cent. Iba v prípade úspechu vo veci si ponecháme malú províziu za vykonanú prácu.

Druhou možnosťou je kontaktovať spoločnosť easyJet na vlastnú päsť. Musíte vyplniť kontaktný formulár na ich webovej stránke a potom počkať na odpoveď na váš prípad. To môže trvať niekoľko týždňov a s najväčšou pravdepodobnosťou spoločnosť easyJet vašu žiadosť o odškodnenie zamietne s očakávaním, že sa prípadom nebudete ďalej zaoberať. Podľa skúseností našich klientov používajú letecké spoločnosti túto taktiku, aby odradili cestujúcich aj v prípadoch, keď majú nepochybne nárok na odškodnenie. 

Ak chcete získať odškodnenie za prerušený let rýchlo a jednoducho, kliknite na odkaz nižšie. Po vyplnení krátkeho formulára nebudete musieť nič riešiť, o všetko sa postaráme my.

Ak máte záujem o kompenzáciu, stačí vyplniť krátky formulár a potom sa už nemusíte o nič starať. Skontaktujeme sa so zástupcom leteckej spoločnosti a získame pre vás odškodnenie, a to buď zmierom, alebo súdnou cestou.

Na akú náhradu mám nárok v prípade prerušenia letu?

V prípade najkratších letov, t. j. do 1 500 kilometrov, možno podľa nariadenia EÚ žiadať o náhradu škody vo výške 250 EUR. Dlhšie lety, ktoré sú dlhé od 1 500 do 3 500 kilometrov, sú klasifikované ako nároky vo výške 400 EUR. V prípade letov dlhších ako 3 500 kilometrov môžete získať najviac 600 EUR. Podmienkou pre tieto lety však je, že sa musia uskutočniť medzi letiskom mimo EÚ a letiskom nachádzajúcim sa v EÚ. Lety v rámci EÚ, ktoré sú dlhšie ako 3 500 kilometrov, patria do kategórie 400 €. Okrem toho pri letoch nad 3 500 kilometrov platí podmienka, že vzniknuté meškanie musí presiahnuť 4 hodiny, inak môže easyJet znížiť náhradu na polovicu, teda na 300 EUR.

Kedy nemám nárok na náhradu škody od spoločnosti easyJet?

Nie každý oneskorený alebo zrušený let, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky, má automaticky nárok na finančnú náhradu. Existujú určité udalosti, ktoré spoločnosť easyJet nemôže predvídať a ak nastanú, nemôže im zabrániť. V nariadení 261/2004 sa uvádza, že v týchto prípadoch letecká spoločnosť nie je povinná vyplatiť cestujúcemu odškodnenie.

Takzvané mimoriadne okolnosti môžu nastať napríklad pri poruche letového radaru alebo v prípade silného dažďa či búrky. Prehľad ďalších situácií, ktoré spadajú pod mimoriadne okolnosti, si môžete prečítať v našom článku tu.

easyJet Airline Company Limited - viete, s ktorou konkrétnou spoločnosťou ste leteli?

Letecká spoločnosť easyJet je rozdelená na tri spoločnosti, ktoré prevádzkujú jednotlivé lety. Sú to easyJet UK Limited, easyJet Europe Airline GmbH a easyJet Switzerland S.A. Vždy je dobré vedieť, ktorá z týchto troch spoločností prevádzkovala váš let. Ak totiž žiadate o náhradu škody, nemôžete podať všeobecnú žiadosť voči, ale musíte sa obrátiť na konkrétnu prevádzkujúcu leteckú spoločnosť. 

Ktorá letecká spoločnosť je zodpovedná, zistíte podľa označenia pred číslom vášho letu. Lety spoločnosti easyJet UK Limited sú označené buď EZY alebo U2, lety spoločnosti easyJet Europe Airline GmbH sú označené EJU a lety spoločnosti easyJet Switzerland S.A sú označené skratkou EZS.

Ako získam odškodnenie od iných leteckých spoločností?

Overte svoj nárok na kompenzáciu zadarmo
Overiť