Kompenzácia za zrušený let

Zrušenie letu je jednou z mnohých nepríjemností, s ktorými sa môžete stretnúť pri plánovaní svojej cesty. Oproti meškaniu letu je zrušenie letu o to nepríjemnejšie, že k nemu väčšinou dochádza na poslednú chvíľu a takmer „z jasného neba“. Našťastie však existujú jasne stanovené pravidlá, ktoré vaše práva ako cestujúcich chránia. Pri splnení určitých podmienok tak budete mať nárok nielen na náhradný let, ale aj na finančnú kompenzáciu až 600 € na osobu. Poďme sa pozrieť na to, kedy vám nárok na kompenzáciu za zrušený let vzniká.

Kedy vzniká nárok na kompenzáciu za zrušený let?

Podľa nariadenia EÚ č. 261/2004 máte právo požadovať kompenzáciu vo výške až 600 € v prípade, že:

bol váš let zrušený menej ako 14 dní pred plánovaným odletom,
váš let odletel z letiska v EÚ alebo pristál na letisku v EÚ (ak ho prevádzkuje letecký dopravca so sídlom v EÚ),
ste mali platnú rezerváciu letu a
za meškanie je zodpovedná letecká spoločnosť (nesmie ísť o mimoriadnu okolnosť).

Kompenzácia za zrušený let – na čo máte nárok?

Pokiaľ vám letecká spoločnosť zruší váš let menej ako 14 dní pred plánovaným časom odletu, máte právo požadovať nasledujúcu kompenzáciu:

 • vrátenie nákupnej ceny letenky alebo presmerovanie do cieľovej destinácie (náhradný let),
 • až 600 € finančnú kompenzáciu, a
 • ďalšie.

Na vrátenie plnej ceny letenky máte nárok, nech už ste boli o zrušení letu informovaní kedykoľvek. Nie je teda potrebné, aby bol let zrušený menej ako 14 dní pred odletom. Aerolinka vám môže v takejto situácii ponúknuť alternatívnu formu vrátenia peňazí (napr. voucher), s ktorou ale nemusíte súhlasiť a letecký dopravca je potom povinný peniaze vrátiť. V prípade letov, ktoré nespadajú pod reguláciu EÚ, forma vrátenia peňazí závisí od obchodných podmienok leteckého dopravcu alebo od legislatívy krajiny, kde má letecký dopravca svoje sídlo.

Namiesto vrátenia nákupnej ceny letenky vám aerolinka môže ponúknuť aj náhradný let do vašej destinácie a to v najbližšom možnom termíne.

Pokiaľ bol váš let zrušený menej ako 14 dní pred odletom, máte vedľa možnosti voľby medzi vrátením ceny letenky a náhradným letom tiež právo na finančnú kompenzáciu vo výške až 600 € na osobu. Aerolinka nemá povinnosť vám finančnú kompenzáciu platiť iba v prípade, že splní nasledujúce podmienky vášho náhradného letu:

Oznámenie o zrušení letu Náhradný let
14 dní a viac Žiadna finančná kompenzácia
7 - 13 dní Náhradný let nesmie odletieť skôr ako 2 hodiny pred plánovaným časom odletu a do cieľa musí doraziť najneskôr 4 hodiny po plánovanom čase pristátia
menej ako 7 dní Náhradný let musí odletieť najskôr 1 hodinu pred plánovaným časom odletu a do cieľa musí doraziť najneskôr 2 hodiny po plánovanom čase pristátia

Na akú kompenzáciu máte pri zrušení letu nárok?

Ak bol váš let zrušený menej ako 14 dní pred plánovaným odletom, máte podľa nariadenia EÚ nárok na kompenzáciu až 600 € na osobu. Výška kompenzácie závisí od dĺžky letu a doby oneskorenia náhradného letu oproti pôvodne rezervovanému letu. Viac vám to znázorní nižšie uvedená tabuľka.

Oneskorenie náhradného letu
Vzdialenosť Menej ako 2 h 2 h – 3 h 3 h - 4 h Viac ako 4 hodiny alebo žiadny let
Všetky lety do 1 500 km 125 € 250 € 250 € 250 €
Lety v rámci EÚ nad 1 500 km 200 € 200 € 400 € 400 €
Ostatné lety medzi 1 500 a 3 500 km 200 € 200 € 400 € 400 €
Ostatné lety nad 3 500 km 300 € 300 € 300 € 600 €

Ako možno vidieť v tabuľke, v prípade, že vám letecká spoločnosť ponúkne náhradný let a do cieľovej destinácie sa dostanete s oneskorením menším ako dve, tri, resp. štyri hodiny v závislosti od dĺžky letu, má aerolinka právo vám finančnú kompenzáciu znížiť o 50 %.

Na čo ďalšie máte v prípade zrušenia letu nárok?

Finančná kompenzácia nie je to jediné, na čo máte v prípade oneskorenia vášho letu právo. Okrem kompenzácie až 600 € máte ďalej nárok napr. na:

 • občerstvenie (väčšinou vo forme poukazu na jedlo v primeranej hodnote na letisku), a
 • ubytovanie v hoteli.

Zrušenie letu je samo o sebe nepríjemnou udalosťou, tobôž, ak vám je náhradný let ponúknutý až ďalší deň. V takom prípade by vám letecká spoločnosť mala zaistiť ubytovanie v hoteli zdarma, vrátane dopravy do hotela a späť na letisko. Nemaľujme čerta na stenu, ale ak by vás letecká spoločnosť s týmto nárokom odmietla, môžete si nájsť a zaplatiť ubytovanie sami a neskôr podať k leteckej spoločnosti žiadosť o preplatenie vynaložených nákladov.

Ak vám nebolo umožnené nastúpiť do lietadla a zaujíma vás situácia s overbookingom, pripravili sme pre vás samostatný článok.

Výnimky – kedy vám nárok na kompenzáciu za zrušený let nevzniká?

V prípade, že bol váš let zrušený z dôvodu tzv. mimoriadnej okolnosti, letecká spoločnosť nemá povinnosť vám finančnú kompenzáciu vyplatiť. Pozor, na vrátenie ceny letenky (alebo náhradný let) a ubytovanie v prípade oneskorenia cez noc máte právo vždy. Teda bez ohľadu na to, či išlo o mimoriadnu okolnosť alebo nie. Mimoriadne okolnosti sa vzťahujú iba na finančnú kompenzáciu. Ide napríklad o situácie, ako je:

 • nepriaznivé počasie – poveternostné podmienky;
 • štrajk zamestnancov letiska alebo letových dispečerov;
 • porucha letového radaru;
 • núdzové situácie;
 • mimoriadne udalosti na letisku (teroristické útoky, požiare, sabotáže, nahlásenie bomby);
 • politické nepokoje;
 • a iné výnimočné situácie.

Nie vždy však ide o mimoriadnu okolnosť. Napríklad taká technická porucha lietadla bude vo väčšine prípadoch považovaná za okolnosť, za ktorú nesie zodpovednosť letecká spoločnosť a vám tak nárok na finančnú kompenzáciu vznikne.

Pozor, na vrátenie ceny letenky (alebo náhradný let) a ubytovanie v prípade meškania cez noc, máte právo vždy, teda bez ohľadu na to, či išlo o mimoriadnu okolnosť alebo nie. Mimoriadne okolnosti sa vzťahujú iba na finančnú kompenzáciu.

Ak letecká spoločnosť zamietla vašu žiadosť o odškodnenie z dôvodu mimoriadnych okolností, napíšte nám a my situáciu preveríme a pokúsime sa vás aj tak odškodniť.

Zmeškanie nadväzujúceho letu

Ak váš let meškal vinou leteckej spoločnosti a vy ste v tom dôsledku nestihli prestúpiť na váš nadväzujúci let, nemusíte prepadať panike. Letecká spoločnosť má povinnosť vám zaistiť náhradný let do vašej cieľovej destinácie. Nezabudnite, že popri náhradnom lete máte právo aj na finančnú kompenzáciu vo výške až 600 €.

Bližšie informácie nájdete na stránke Zmeškanie nadväzujúceho letu.

Čo robiť v prípade zrušeného letu?

Dôležité je neprepadať panike. Odfoťte si palubné letenky alebo si ich nahrajte do telefónu. Skúste zistiť na informačnej prepážke dôvod zrušenia vášho letu. Zistite si na prepážke informácie k možnému náhradnému letu. Pokiaľ je zrušenie zobrazené na odletovej tabuli, je dobré si ju tiež odfotiť. Každý dôkaz o zrušení letu zrýchľuje priebeh celej kompenzácie. Prečítajte si, na čo máte v danej situácii nárok a požiadajte o občerstvenie a zabezpečenie hotela v prípade, že vaše oneskorenie trvá cez noc.

Kontaktujte nás prostredníctvom formulára. Všetko za vás vyriešime a do druhého dňa vám pošleme peniaze, ktoré vám za zrušenie letu patria.

Ako vyplniť žiadosť o kompenzáciu za zrušenie letu?

Žiadosť o kompenzáciu môžete vyplniť dvoma spôsobmi. Buď sa pokúsite s leteckou spoločnosťou dohodnúť sami a získať tak kompenzáciu za váš zrušený let. Alebo môžete vyplniť formulár na webe Refundio.sk a nechať celý proces kompenzácie na nás.

Nebudeme vám nič nahovárať, kompenzáciu za váš zrušený let môžete získať vlastnou cestou bez využitia našich služieb. Treba však počítať s tým, že celý proces získania kompenzácie môže byť zdĺhavý (všetko trvá až 12 mesiacov) a najmä bez garancie úspechu. Vyznať sa v tom, na čo máte v prípade zrušenia letu nárok a všetko správne formulovať zároveň nie je úplne jednoduché. Kompenzácie sa tak nemusíte ani po dlhých mesiacoch vôbec dočkať.

Pokiaľ sa vám z vidiny desiatok emailov a dlhých mesiacov dohadovania s aerolinkou dvíha žalúdok viac ako z turbulencií v lietadle, môžete celý proces nechať na nás.

Vyplníte náš formulár za 5 minút, my všetko skontrolujeme a ešte v ten istý deň sa vám ozveme s ponukou odškodnenia. Následne vybavíme kompenzáciu za váš let a ak je to možné, pošleme vám kompenzáciu vopred. Žiadne čakanie, žiadny stres a hlavne istota, že získate odškodnenie. Táto suma vám totiž zostáva aj v prípade, že sa nám nepodarí spor vyhrať.

Žiadajte až 600 EUR za oneskorený alebo zrušený let.

Na čo sa nás najčastejšie pýtate v súvislosti s kompenzáciou za zrušený let

Aerolinka mi ponúkla náhradný let. Mám nárok aj na finančnú kompenzáciu?

Áno. V prípade splnenia podmienok (viď Kompenzácia za zrušený let - na čo máte nárok?) máte právo nie len na vrátenie ceny letenky alebo náhradný let, ale aj na finančnú kompenzáciu až 600 EUR na osobu.

Mám nárok na kompenzáciu za zrušený let aj v prípade letu mimo EÚ?

Áno. Na kompenzáciu máte podľa európskeho nariadenia právo v prípade, že váš let odlietal z letiska na území EÚ alebo na také letisko prilietal a zároveň bol tento let prevádzkovaný leteckým dopravcom so sídlom v EÚ. Pre predstavu, bude to napr. let z Prahy do Dubaja, ale zároveň aj let z Dubaja do Prahy, ak ho bude prevádzkovať európska letecká spoločnosť (napr. Smartwings alebo Wizzair). Na let z Dubaja do Prahy prevádzkovaný napr. spoločnosťou Emirates sa potom európske nariadenie nevzťahuje.

Môj let bol zrušený z dôvodu zlého počasia, mám na kompenzáciu nárok?

Bohužiaľ nie. Zlé počasie je považované za mimoriadnu okolnosť, za ktorú nenesie letecká spoločnosť zodpovednosť. Na finančnú kompenzáciu vám teda nárok nevzniká, ale na vrátenie ceny letenky alebo náhradný let a ubytovanie v hoteli či občerstvení áno, na to nezabudnite.

Aerolinka mi zamietla nárok pre mimoriadnu okolnosť. Čo môžem urobiť?

Vyplňte náš formulár. Napriek tomu, že aerolinka zamietla váš nárok, pokúsime sa s tým niečo urobiť. Nabudúce je však jednoduchšie nás kontaktovať hneď, aby ste týmto situáciám predišli.

Letenku mi kupoval zamestnávateľ, letel som na pracovnú cestu. Mám aj tak nárok na kompenzáciu za zrušenie letu?

Áno. Nezáleží na tom, kto letenku kupoval, ale kto mal daným letom letieť. Nárok na kompenzáciu vám tak vzniká v rovnakej výške ako by ste leteli na dovolenku s rodinou.

Ktorá letecká spoločnosť zrušila váš let?

Pripravili sme pre vás zoznam najčastejších leteckých spoločností, s ktorými sa môžete stretnúť na svojich cestách. Pri každej z nich nájdete návod, ako získať odškodnenie za zrušený alebo meškajúci let.

Overte svoj nárok na kompenzáciu zadarmo
Overiť