Ak váš let spoločnosti TAP Air Portugal meškal alebo bol zrušený, môžete mať nárok na odškodnenie až do výšky 600 EUR!

Cestovali ste s leteckou spoločnosťou TAP Air Portugal a váš let meškal alebo bol zrušený? Majte na pamäti, že v niektorých prípadoch máte nárok na odškodnenie až do výšky 600 EUR! V tomto článku sa dozviete, ako zistiť, či máte nárok, na akú sumu a ako si odškodnenie uplatniť.

Nariadenie EÚ 261/2004: Práva cestujúcich v prípade meškania alebo zrušenia letu TAP Air Portugal

Cestujete lietadlom a váš let meškal viac ako 3 hodiny, bol zrušený alebo ste boli odmietnutí na nástupe? Môžete mať nárok na finančnú kompenzáciu! Nariadenie EÚ č. 261/2004 chráni práva cestujúcich práve v týchto prípadoch narušenia letu.

Mnohí cestujúci však o svojich právach nevedia, a preto je dôležité podrobnejšie vysvetliť obsah nariadenia EÚ č. 261/2004.

Finančná náhrada za let spoločnosti TAP Air Portugal podľa nariadenia EÚ 261/2004

1. Meškanie letu najmenej 3 hodiny: V prípade, že vám let spoločnosti TAP Air Portugal mešká viac ako 3 hodiny, máte nárok na náhradu škody v zmysle nariadenia EÚ 261/2004.

Nárok na náhradu škody máte vtedy, ak:

  • let meška viac ako 3 hodiny,
  • meškanie nie je spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ako sú napríklad zlé počasie alebo štrajk letových dispečerov.

2. Zrušenie letu: V prípade, že vám spoločnosť TAP Air Portugal zruší let menej ako 14 dní pred plánovaným odletom, máte nárok na náhradu škody v zmysle nariadenia EÚ 261/2004.

Nárok na náhradu škody máte vtedy, ak:

  • bol váš let zrušený menej ako 14 dní pred plánovaným odletom,
  • zrušenie letu nebolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ako sú napríklad zlé počasie alebo štrajk letových dispečerov.

3. Odmietnutie nástupu na palubu (overbooking): Posledný z prípadov, na ktorý sa vzťahuje nariadenie EÚ je overbooking. Ide o situáciu, pri ktorej vám personál TAP Air Portugal oznámi, že vás nepustí na palubu lietadla kvôli preplnenej kapacite. Aby bolo možné žiadať finančné odškodnenie, nesmie ísť o dobrovoľné prenechanie miesta v lietadle.

Mimoriadne okolnosti vylučujúce nárok na kompenzáciu

Podľa nariadenia EÚ č. 261/2004 nevzniká nárok na kompenzáciu za zrušený alebo meškajúci let v prípade mimoriadnych okolností. Ide o okolnosti, ktoré letecká spoločnosť nemôže ovplyvniť ani im zabrániť. Patria sem napríklad:

  • extrémne počasie, ktoré znemožňuje bezpečný let,
  • politická nestabilita,
  • štrajky, ktoré majú vplyv na letovú prevádzku,
  • poruchy letových radarov alebo iných zariadení,
  • teroristické útoky alebo iné násilné činy.

Ak nastane ktorákoľvek z týchto mimoriadnych okolností, letecká spoločnosť nie je povinná poskytnúť vám kompenzáciu.

Aká je výška kompenzácie, ktorú si môžem u TAP Air Portugal nárokovať?

Výška finančnej kompenzácie nezáleží na tom, či bol váš let oneskorený, zrušený alebo vám bol odmietnutý nástup do lietadla. Pri určovaní sumy, na ktorú máte nárok je dôležitá vzdialenosť medzi letiskami, ako aj výsledná dĺžka meškania, s ktorým ste sa dostali do cieľovej destinácie.

Výška kompenzácie sa líši v závislosti od vzdialenosti letu a dĺžky meškania. Pri letoch do 1 500 km majú cestujúci nárok na 250 EUR. Pri letoch od 1 500 do 3 500 km je odškodnenie 400 EUR. Pri letoch nad 3 500 km, ktoré sa uskutočňujú medzi letiskom v EÚ a letiskom mimo EÚ, môžu cestujúci žiadať až 600 EUR.

Špecifická je situácia v  prípade letov nad 3 500 kilometrov. V týchto prípadoch výška kompenzácie činí 600 EUR, iba ak meškanie trvá viac ako 4 hodiny. Pri meškaní 3 až 4 hodín môže letecká spoločnosť znížiť kompenzáciu na 300 EUR. Zároveň na kompenzáciu vo výške 600 EUR pri lete dlhšom ako 3 500 kilometrov máte nárok len v prípade, že let prebieha medzi EÚ a územím mimo EÚ.

Ako získať odškodnenie za meškanie alebo zrušenie letu TAP Air Portugal?

Máte dve možnosti. Môžete kontaktovať spoločnosť TAP Air Portugal prostredníctvom kontaktného formulára na jej webovej stránke. Tento proces môže byť zdĺhavý, náročný a dokonca môžete byť odmietnutí, aj keď na kompenzáciu máte nárok. Alebo môžete požiadať o pomoc nás. V Refundio vám pomôžeme získať kompenzáciu, a to bezplatne. Naši odborníci sa postarajú o celý proces hodnotenia Vášho letu a vymoženia existujúceho nároku od aerolinky. Ak to bude potrebné, budeme riešiť spor s aerolinkou súdnou cestou.

Vyplňte náš formulár ešte dnes a získajte kompenzáciu, na ktorú máte nárok.

Mal váš let meškanie alebo bol zrušený? Môžete mať nárok na finančnú náhradu až do výšky 600 EUR.

Zaujímavosti o spoločnosti TAP Air Portugal

TAP Air Portugal je najstaršou stále existujúcou leteckou spoločnosťou v Portugalsku. Spoločnosť má svoje hlavné sídlo na letisku Portela v Lisabone. TAP Air Portugal lieta do viac ako 100 destinácií v 79 krajinách po celom svete. Spoločnosť má vlastné múzeum, ktoré sa nachádza na letisku Portela v Lisabone. Múzeum sa venuje histórii leteckej spoločnosti a jej významu pre Portugalsko. TAP Air Portugal bola prvou leteckou spoločnosťou na svete, ktorá začala prevádzkovať pravidelné lety do Brazílie.

Leteli ste s inou spoločnosťou? Prečítajte si, ako získať kompenzáciu

Overte svoj nárok na kompenzáciu zadarmo
Overiť